Návštevy počas výskytu infekčného ochorenia COVID - 19

Podmienky návštev od 12.7.2021


- návštevy sú možné denne od 10,00 do 11,00 a od 13,30 do 17,30 hod.
- návšteva je povinná sa vopred ohlásiť na tel.čísle 0911 797 572
- návštevy, ktoré plánujú prísť počas sobôt, nediel a sviatkov sa nahlásia na vyššieuvedenom tel.čísle do piatka do 14,00 hod.
- návštevy počas sobôt, nediel a sviatkov sa realizujú výhradne v exteriéri zariadenia, v interiéri budú počas týchto dní umožnené návštevy výhradne iba klientom, ktorí sú imobilní a z tohto dôvodu nie sú schopní prijať návštevu v exteriéri
- návšteva je povinná po príchode do zariadenia sa bezodkladne ohlásiť personálu
- návšteva vypíše tlačivo čestného vyhlásenia a zapíše sa do knihy návštev vo vstupnom vestibule

- návšteva dodržiava pravidlo R-O-R (ruky - odstup - rúško)

 

Tešíme sa na Vás

Tím BELLINA, n.o.