Návštevy počas výskytu infekčného ochorenia COVID - 19

 

Na základe zasadania krízového tímu zariadenia pre seniorov BELLINA, n.o., s ohľadom na bezpečnosť seniorov v našom zariadení a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, sme dospeli k nižšieuvedeným podmienkam priebehu návštev. Návštevy v zariadení pre seniorov BELLINA, n.o. budú umožnené od pondelka 27.9.2021 nasledovne:

- Ohlasovanie návštev prebieha výhradne v pracovné dni od 7,00 hod. do 15,00 hod. na telefónnom čísle: 0911 797 572. Neohlásené návštevy nebudú prijaté!
- Návštevy povolené výhradne pre osoby OTP (očkovaní; alebo testovaní – test nie starší ako 48 hodín; alebo max. 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19)
- Návštevy majú možnosť otestovania sa AG testom priamo v zariadení v pracovné dni od 7,00 hod. do 15,00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore)
- Povinnosťou je po celú dobu návštevy dodržiavať zásadu R-O-R (ruky, odstup, rúško/respirátor)
- Návštevy mobilných alebo čiastočne mobilných klientov budú prebiehať za pekného počasia v exteriéri, za nepriaznivého počasia vo vstupnom vestibule zariadenia.
- Návštevy imobilných klientov budú umožnené po predchádzajúcom súhlase oprávneného zamestnanca na izbe klienta.
- Pri príchode do zariadenia je nutné sa najprv ohlásiť personálu zariadenia, aby mohli byť vykonané všetky hygienické a administratívne úkony.
- V prípade, ak osoba, ktorá má úmysel navštíviť nášho klienta, vykazuje známky akéhokoľvek prenosného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, a i.), návšteva tejto osobe nebude umožnená.
- Pri zhoršení epidemiologických podmienok alebo pri nedodržaní uvedených podmienok si vedenie zariadenia vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava stanovené podmienky