Kontakt

 

BELLINA, n.o. - zariadenie pre seniorov IČO: 52 649 491

č.d. 1595          DIČ: 2121094360

916 01 Stará Turá IBAN: SK57 0900 0000 0051 6484 0025

 

Riaditeľka: Zodp. zástupca za poskytované soc. služby:

Ľubica Beláková Ing. Iva Kuzma, MBA

+421 905 214 744 +421 903 657 186

lbelakova@centrum.sk iva.zapletalova@gmail.com

 

Sociálny úsek: Opatrovateľský úsek:

Bc. Mária Lužná, Mgr. Jarmila Lužná Monika Nemcová

+421 911 797 572 +421 907 688 376

bellinasocialnyusek@gmail.com bellinaopatrovatelskyusek@gmail.com

 

  https://www.facebook.com/Bellina-no-zariadenie-pre-seniorov-249794528758018/?ref=bookmarks