Odporúčaný zoznam vecí


o vypísaná žiadosť o umiestnenie v našom zariadení (viď „tlačivá na stiahnutie“) a potvrdenie lekára o zdravotnom stave
o občiansky preukaz
o preukaz poistenca
o posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne resp. z Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, prípadne doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa sociálna služba začala poskytovať
o zdravotný záznam (kartu)
o štítok pľúc – nesmie byť starší ako 1 mesiac (priložiť fotokópiu vyšetrenia)
o vyšetrenie BWR – nesmie byť staršie ako 1 mesiac (priložiť fotokópiu vyšetrenia) výtery na bacilonosičstvo z recta – nesmie byť staršie ako 1 mesiac (priložiť fotokópiu vyšetrenia)
o potvrdenie, že žiadateľ neprejavuje príznaky infekčného ochorenia, ak prichádza z kolektívneho zariadenia
o užívané lieky (na 2 týždne)
o prikrývka, vankúš (iba v prípade, ak klient chce mať vlastné)
o posteľná bielizeň (iba v prípade, ak klient chce mať vlastné)

o potreby osobnej hygieny – mydlo, šampón, sprchový gél, hrebeň, zubná kefka, toaletný papier, špongia na umývanie, holiace potreby (v prípade, ak uvedené nebude prinesené, zabezpečíme)
o uteráky a osušky
o spodná bielizeň
o ponožky, podkolienky, pančuchy
o prezúvky
o zimná, letná obuv
o domáce oblečenie
o pyžamo resp. nočné košele
o teplý sveter a kabát
o tričká, košele
o sukňa, nohavice
o ostatné veci podľa uváženia
o právoplatné rozhodnutie príslušného úradu o odkázanosti na sociálnu službu