Očkovanie

Očkovanie v zariadení pre seniorov prebehlo v dvoch fázach očkovacou látkou spoločnosti Pfizer BioNTech. Prvú dávku očkovacej látky COMIRNATY dostali prijímatelia sociálnej služby dňa 14.4.2021, druhou dávkou boli očkovaní dňa 13.5.2021. Očkovanie vykonali zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Myjava.