Očkovanie

Očkovanie v zariadení pre seniorov prebehlo v dvoch fázach očkovacou látkou spoločnosti Pfizer BioNTech.

Prvú dávku očkovacej látky COMIRNATY dostali prijímatelia sociálnej služby dňa 14.4.2021.

Druhou dávkou boli očkovaní dňa 13.5.2021. Očkovanie vykonali zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Myjava.

Treťou dávkou boli prijímatelia očkovaní dňa 30.12.2021. Očkovanie vykonal MUDr. Mojmír Muth, všeobecný lekár.